Dub FX за България, сродните души и музиката

Woop, woop! Петък наближава скоропостижно, а с него и второто издание на музикалния фестивал Hippielandia! И понеже отдавна сме хвърлили око на събитието, за наш огромен късмет успяхме да се доберем до хедлайнера DUB FX за кратко, но изключително зареждащо интервю. Благодарим на организторите на фестивала, чрез които успяхме да достигнем до вдъхновяващите мисли на световноизвестния дъб, реге и бийтбокс изпълнител!

[Scroll down for English]

WB: Здравей, Бен и добре дошъл отново (съвсем скоро) в България – феновете тук обожават музиката ти! Благодаря предварително от името на цялото Wildberries крю за това интервю! Нямаме търпение да гледаме твоето изпълнението по време на Hippielandia Festival. Това съвсем не е първият ти концерт в България. Кой е най-яркият ти спомен от нашата страна?Dub FX: Обожавам колко истинска е културата на страната ви. Знам, че е България е бедна държава, но всички хора изглеждат толкова истински. Не мога да се сетя за някакви конкретни спомени, които да са супер невероятни. Всяко мое посещение е било спокойно и готино. WB: Какво можем да очакваме в музикално отношение от предстоящия ти концерт по време на Hippielandia? Dub FX: Ще направя това, което винаги съм правил. Смесица от стилове, които ще ви накарат да танцувате и да се чувствате добре! WB: Предстоящият концерт тук е част от тазгодишното ти европейско турне, което започва Юни и приключва чак Септември. Коя е най-готината част от това да си постоянно в движение? Dub FX: Не мога да определя. Когато живях във ван, например, беше невероятно. Сега съм по самолети и хотели, което не е много просветляващо. Сега имам дъщеря и съпруга и вкъщи опредлено е по-забавно. Но това е моята кариера и призвание и затова ще продължа да го правя. WB: Какъв е най-добрият начин да балансираш между турнето и личния живот? Поздравления за това, че вече си баща! Сахара е невероятно сладка! Dub FX:  Благодаря! За щастие моята красива съпруга Саида е много разбираща и приема работата ми. В миналото ми съм имал проблеми с връзките си, защото бившите ми не разбираха колко важно за мен е това, което правя. Не само за мен, а и за много хора по света. Саида е номад като мен. Тя е пропътувала света и е страхотна поетеса. Имаме огромен респект един към друг. Наиситна сме сродни души.  WB: Откъде извира музикаланта ти креативност? Dub FX:  Добър въпрос. Сложи го по този начин – когато се помоля на висшите сили за помощ, получавам безгранично вдъхновение; когато не го направя, нямам никакви идеи.  Те са повече за този свят, отколкото ние можем да видим или да почувстваме. Ако не си съгласна, покажи ми някаква физическа форма на вдъхновение. Не е възможно, защото вдъхнивението е представа, точно както и съзнанието. Не можеш да го видиш, но то е там. Съществува в 5-ото измерение. А нашите сетива чувстват, виждат или чуват само в 3-ото или 4-ото измерение. WB: Изглежда толкова естествено и лесно за теб да правиш улични изпълнения, които звучат толкова добре, сякаш са озвучени с огромни сценични саунд системи. Какъв заряд ти дава улицата? Dub FX:  Силно вярвам в енергията и как бихме могли да я манипулираме.  Улицата е чудесно място да я усетиш, тъй като хората не очакват нищо. Те нямат някакви предварително създадени очаквания. Затова е по-лесно да хванеш съзнанието им и да го развиеш.  

Dub FX: Обожавам колко истинска е културата на страната ви. Знам, че е България е бедна държава, но всички хора изглеждат толкова истински. Не мога да се сетя за някакви конкретни спомени, които да са супер невероятни. Всяко мое посещение е било спокойно и готино.

WB: Какво можем да очакваме в музикално отношение от предстоящия концерт по време на Hippielandia?

Dub FX: Ще направя това, което винаги съм правил. Смесица от стилове, които ще ви накарат да танцувате и да се чувствате добре!

WB: Предстоящият концерт тук е част от тазгодишното ти европейско турне, което започва юни и приключва чак септември. Коя е най-готината част от това да си постоянно в движение?

Dub FX: Не мога да определя. Когато живях във ван, например, беше невероятно. Сега съм по самолети и хотели, което не е много просветляващо. Сега имам дъщеря и съпруга и вкъщи опредлено е по-забавно. Но това е моята кариера и призвание и затова ще продължа да го правя.

WB: Какъв е най-добрият начин да балансираш между турнето и личния живот? Поздравления за това, че вече си баща! Сахара е невероятно сладка!

Dub FX:  Благодаря! За щастие моята красива съпруга Саида е много разбираща и приема работата ми. В миналото ми съм имал проблеми с връзките си, защото бившите ми не разбираха колко важно за мен е това, което правя. Не само за мен, а и за много хора по света. Саида е номад като мен. Тя е пропътувала света и е страхотна поетеса. Имаме огромен респект един към друг. Наиситна сме сродни души.

WB: Откъде извира музикаланта ти креативност?

Dub FX:  Добър въпрос. Сложи го по този начин – когато се помоля на висшите сили за помощ, получавам безгранично вдъхновение; когато не го направя, нямам никакви идеи.  Те са повече на този свят, отколкото ние можем да видим или да почувстваме. Ако не си съгласна, покажи ми някаква физическа форма на вдъхновение. Не е възможно, защото вдъхнивението е представа, точно както и съзнанието. Не можеш да го видиш, но то е там. Съществува в 5-ото измерение. А нашите сетива чувстват, виждат или чуват само в 3-ото или 4-ото измерение.

WB: Изглежда толкова естествено и лесно за теб да правиш улични изпълнения, които звучат толкова добре, сякаш са озвучени с огромни сценични саунд системи. Какъв заряд ти дава улицата?

Dub FX:  Силно вярвам в енергията и как бихме могли да я манипулираме.  Улицата е чудесно място да я усетиш, тъй като хората не очакват нищо. Те нямат някакви предварително създадени очаквания. Затова е по-лесно да хванеш съзнанието им и да го развиеш.

Текст и въпроси: Марина Юнакова

****************

WB: Hi Ben and welcome back (very soon) to Bulgaria – the audience loves your music! Thanks in advance from the whole Wildberries crew for the answers of this interview. We cant wait to watch you perform during Hippielandia festival! Youve performed many times in Bulgaria. What is your most vivid memory from our country?

Dub FX:  I just love how genuine the culture is. I know its a poor country but everyone seems so real. I cant say I have any specific memories that are super incredible. Its always been very relaxed and sweet.

WB: What can your fans expect from your concert during Hippielandia festival in terms of music? 

Dub FX:  Ill be doing what I always do. A mix of styles to make you dance and make you feel good!

WB: DUB FXs upcoming concert is part of your European Tour 2017 that starts in June and goes up to September. Whats the best thing about being on the move?

Dub FX:  I cant say their is a best thing. When I used to live in a van it was incredible. Now Im on aeroplanes and hotels so its not very enlightening. Now I have a daughter and wife and staying home is more fun. But this is my career and my calling so I must continue.

WB: Whats the best way to balance between touring and personal life? Congrats on becoming a father by the way! Sahara is incredibly cute!

Dub FX:  Thank you! Lucky for me my beautiful wife Sahida is very understanding and accepting of my job. In the past I had problems in my relationship because they didnt understand that my career is very important. Not just to me but many people out in the world. They also didnt like all the traveling. Sahida is a nomad like me. She has traveled the world and she is an amazing poet. So we have a lot of respect for each other. We are really soul mates.

WB:  Where is your music creativity flowing from? 

Dub FX:  Good question. Put it this way, when I ask the spirits to help me I have infinite inspiration, if I dont ask, I dont get much inspiration at all. They are more to this world than what we can see or touch. If you dont agree than show me a physical form of creativity. It not possible because its a concept, just like consciousness. You cant see it but its there. It exists in the 5th dimension. Our senses only feel, see or hear in the 3rd or 4th dimension.

WB:  It seems so naturally easy for you to make streets performances and make it sound as good as supported by huge sound systems on stage. What kind of vibes do streets give to you?

Dub FX:  As you can see I strongly believe in energy and how we can manipulate it. The street is an excellent place to feel it because people arent expecting anything. They dont have any pre determined ideas of what they want or expect from a street performance. So its easier to grab their consciousness and manipulate it.