Голямото пластмасово замърсяване: пластмасовите сламки

Голяма част от пластмасовите отпадъци, отделяни ежедневно, са предмети за еднократна употреба – всевъзмоцжни опаковки, пластмасови кутии за храна, полиетиленовите тобички и много подобни примери. Те са създават да улеснят първични  наши битови нужди и се произвеждат в толкова огромни количества, че ги приемаме като част от заобикалящата ни среда....