Сноубордист оцелява след лавина и я заснема
06.02.2015

На 03 Февруари в Папуса, Румъния сноубордист бута лавина и я заснема с камерата си.

Призоваваме всички да карат с особено внимание, опастността от лавини е голяма!

Идва още нов сняг, но преди това ще е дъжд! Бъдете внимателни и карайте разумно!

Прилагаме Ви препоръките на Планинската Спасителна Служба

Лавинните нещастия сe увеличават с навлизане на хората в планините. Повечето от тях са предизвикани от самите жертви. Много от нещастията могат да бъдат избегнати, ако жертвите биха имали повече знания за лавините и по-добра подготовка.

Разпознаване на лавиноопасния терен:

 • Наклон на терена: опасните склонове са най-често с наклон между 25 и 45 градуса , идеални за ски, сноуборд или моторни шейни.
 • Ориентация спрямо вятъра: подветрените склонове са потенциално опасни поради преноса на сняг от вятъра и получаването на нестабилни снежни дъски.
 • Профилът на склона, разположението му спрямо слънцето и наличието на дървета и други естествени препятствия - всичко това влияе върху потенциалната лавинна опасност.

Може ли снегът да се плъзга? Снежната дъска е компактен слой сняг с голяма площ, който е разделен от по-стабилния сняг или земята. Пластовата лавина потенциално съществува когато снежната дъска лежи над по-слаб сняг. Повечето хора попадат в пластови лавини.

Безопасно движение в планината:
Преди да тръгнетe:

 • Проучете маршрута и опасностите свързани с него: известни лавинни места,козирки,скали и т.н.
 • Потърсете информация за времето и лавинната опасност. Подгответе алтернативен маршрут.
 • Включете индивидуалния си лавинен уред. Ако нямате такъв не забравяйте други помощни средства - лавинен шнур, лопатка, сонда.
 • Не подценявайте сигналите на природата: наскоро паднали лавини по сходни склонове, слягащи шумове в снежната покривка, пукащи цепнатини, внезапно затопляне, новонавалял сняг.

ЗАПОМНЕТЕ!
Времето в планините,по принцип е много променливо, а то е архитектът на лавините.

Ако все пак трябва да преминете през опасен участък:

 • Освободете всички каишки, катарами, ленти. Бъдете готови при попадане в лавина да се освободите от всички предмети (раници, щеки ски)
 • Преминавайте през опасния участък един по един при постоянно наблюдение от страна на спътниците си.

АКО ПОПАДНЕТЕ В СНЕЖНА ЛАВИНА

 • Ако сте със ски
  • опитайте се чрез диагонално спускане да избягате от пътя на лавината
 • Ако снежната маса ви събори
  • опитайте се да се задържите на повърността на лавината.
  • при спиране на лавината проверете за свободна ръка, с която да се изровите.
  • опитайте се да не изпадате в паника, вярвайте че ще ви бъде помогнато.

АКО СТЕ СВИДЕТЕЛ НА ЛАВИНА в която са попаднали хора:

 • Запомнете мястото на което са били хората, когато са попаднали в лавината и мястото на изчезването им в нея. По възможност маркирайте тези места с подръчни материали (клонки и др.). Полосата около линията, свързваща тези две точки е най- вероятното място за намиране на затрупаните.
 • След спиране на лавината, претърсете цялата обхваната от нея площ с очи и уши, като се концентрирате по най- вероятните места:
  • около естествени препядствия (дървета, отделни камъни, скални прагове )
  • около намерени вещи на затрупания / бе да ги размествате /
  • ПОМНЕТЕ , че времето през първите 15-20 минути дава най- големи шансове(до 92%) на затрупания да бъде жив. Ето защо другарската помощ в първите минути може да бъде решаваща.
 • Ако това първо претърсване не даде резултат, би трябвало по най- бързия начин да информирате ПСС за станалото нещастие.

ПРАКТИКАТА ПОКАЗВА, че другарската помощ е най-ефективна, когато се използват индивидуални лавинни уреди. Те представляват портативни приемник- предаватели на стандартизирана в цял свят честота 457 Кhz. На пазара на тези уреди, най- голяма популярност са придобили: PIEPS , ORTOVOX , ARVA, TRAСKER.
До сега използваните уреди са аналогов тип, което налага строго определен метод на работа с тях. Напоследък на пазара се появиха и цифрови лавинни уреди, които дават възможност за по-ефективно търсене и по-бързо намиране на затрупания. Приблизителната цена на тези уреди е около $ 200 и те могат да бъдат закупени от магазините за алпийска екипировка в алпийските страни. За ефективнното им изпозване е необходимо адекватно обучение и тренировка, които бихте могли да получите в специализиран курс провеждан от ПСС.
За по-подробна информация по въпроса търсете ПСС, Камен Якимов

МЕЖДУНАРОДНА СКАЛА ЗА СТЕПЕН НА ЛАВИННА ОПАСНОСТ
През 1993 год. на международна среща на лавинните служби бе приета и по-късно доуточнена единна скала за оценка степента на лавинната опасност. Тази скала понастоящем се използва от всички страни членки на МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЛАНИНСКИТЕ СЛУЖБИ - IKAR .
Скалата има 5 степени, отразяващи нивата лавинната опасност. За описването й са използвани следните по-специализирани термини:

 • стабилност на снежната покривка - отношение между якостта на снежната покривка и развиващите се напрежения в нея. Преценката се прави от специалисти-лавинни наблюдатели след проведени измервания. Може да се направи /по-неточно/ използвайки някой от приблизителните методи, описани в специализираната литература. За целта се изисква известен опит.
 • стръмен склон - склон с наклон над 30 градуса.
 • възможност от падане на лавината - статистическо понятие изразяващо вероятността за падане на лавина, в зависимост от стабилността на снежната покривка.
 • спонтанна лавина - лавина, паднала без външно въздействие.
 • голямо допълнително натоварване - група скиори, утъпквателни машини, действия за изкуствено събаряне на лавини.
 • незначително допълнително натоварване - един скиор или пешеходец пресичащ лавинния склон.
 • Забележка: Съставителите на скалата са се водили и от идеята, че ползвателите на тази информация би трябвало да имат основни познания за лавинната опасност. За по-конкретни съвети в тази област се обръщайте към ПЛАНИНСКАТА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА .

 
Галерия:
продуктова фотография на 360 градуса

лонгборд уроци