София ВЕГ фест
18.05.2014

„София ВЕГ Фест” e културен фестивал, имащ за цел да информира, образова и популяризира здравословния начин на живот във всички негови аспекти и ще се проведе между 28.05-01.06.2014, на паметника на Съветската Армия:

Фестивалът има две основни цели:

- Oбразователна: да информира и ангажираща публиката за ползите от здравословния начин на живот и връзката с природата и

- Креативна: да постигне това по интригуващ, интерактивен начин, чрез презентации, работилници, дискусии, образователни кампании, конкурси, aрт инсталации, състезания, игри, изложби, рисунки, фотографии, видео и др.

В това си издание, фестивалът акцентира върху ДЕЦАТА.

“София ВЕГ Фест” е естествен резултат от обществените и световни тенденции към промяна в начина ни на живот към по-здравословен и в по-близък контакт с природата, както и от потребността от създаване на здравословни навици в децата и подрастващите.Също, цели да ангажира техните родители в създаването и поддържането на устойчива и здравословна среда на живот и развитие на децата от най-ранна възраст.

Повече информация на: http://sofiavegfest.wix.com/sofiavegfest или https://www.facebook.com/SofiaVEGFest

Галерия:
лонгборд уроци