Благотворителен концерт "За Симона" // 15 МАЙ // club "MIXTAPE 5
09.05.2014

На 23 април 2008 година на Земята се появява Симона. Слънчево дете - дар за родителите си - както всяко дете . На десетия месец забелязват странно потреперване на ръцете й, втренчен поглед в една точка, нетипични гримаси . Последвалите консултации и изследвания - Скенер, ЕЕГ, Ядрено-магнитен резонанс и др., за период от 5 години, не водят до конкретна диагноза. След многобройните опити да разберат какво се случва със Симона, те получават предложение за изследване от професионалисти в Израел.

Финансова помощ им е отказана от държавните институции.

Вярваме, че ще намерим спасение за Симона. Събрали сме се, за да помогнем на едно дете, което заслужава да се усмихва.

„Приятели, близки, познати и непознати, уведомяваме ви, че до момента сумата, събрана за изследвания и лечение в Израел на Симона Анатолиева Стоянова е 3.500 лв.

-3.000 лв. се събраха от Благотворителния Концерт в гр.Елин Пелин, състоял се на 27.03.2014г.

-500лв. се събраха от хора с добри сърца!!!

Остава да се съберат още около 6.000 лв.

Нека подадем ръка на Симона за едно по-щастливо детство!

Благодаря ви от цялото си сърце!”

ХРИСТИНА СТОЯНОВА /МАЙКА НА СИМОНА/

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
IBAN: BG69UBBS80021014627940

BIC CODE: UBBS BGSF

Титуляр:Симона Анатолиева Стоянова
15 май, начало 19:00ч.
Вход : 10 лв.
-------------------------------------------------------------------------
Simona came to the Earth on April 23 2008. A sunny kid – a gift to her parents, as all kids are!
On her tenth month of age, they noticed a strange trembling of hands, a staring glance, as well as some non-typical grimace.
Numerous consultations and check analyses followed. It took a whole period of five years! Unfortunately – not any fixed diagnosis!
After the great number of attempts to understand what the case with Simona really was, her parents received an offer - some check -analysis made by Israeli professionals to be carried out.
Governmental institutions refused any financial support!
We truly believe that any good will and mind will lead to Simona`s salvation.
We have gathered to help a child who deserves to smile!

„Friends, relative , known and unknown people, we`d like to inform you that the sum we already have , is 3.500 leva. It is for Simona Anatolieva Stoyanova`s check-analyses and treatment.
We also collected 3.000 leva from the Charity Concert in the town of Ellin Pellin, on March 27 2014.
500 leva from people with good hearts!
The remaining sum of money that we still need is 6.ooo leva!
Let`s give a chance to Simona for a better childhood!”

CHRISTINA STOYANOVA /SIMONA`S MOTHER/

UBB
IBAN : BG69UBBS80021014627940
BIC Code: UBBS BGSF
Holder:
Simona Anatolieva Stoyanova
Галерия:
продуктова фотография на 360 градуса

лонгборд уроци